เงื่อนไขของการบริการ

1 คำปฏิเสธ

ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนเข้าชม SOCIIC.COM และบริการ การกระทำของการอยู่ต่อและใช้งานต่อไป SOCIIC.COM และการสมัครแพ็กเกจใด ๆ ที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้จะถือว่าผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดในการให้บริการ โปรดทราบว่าข้อกำหนดในการให้บริการมีผลผูกพันกับผู้ใช้

2 การตีความ

2.1 Sociic.com เรา ของเรา ของเรา และเราหมายถึง SOCIIC.COM เจ้าของและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
2.2 'บริการ' รวมถึงบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย Sociic.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง SOCIIC.COM, ผู้ติดตาม Instagram และแพ็คเกจไลค์รูปภาพ/วิดีโอ Twitch แพ็คเกจผู้ติดตามและมุมมอง, แพ็คเกจผู้ติดตามและการเล่น Spotify และสมาชิก YouTube และแพ็คเกจการดูและแพ็คเกจอื่น ๆ ดังกล่าว Sociic.com อาจเปิดตัวในอนาคต
2.3 ข้อตกลงเพิ่มเติมหรือแยกต่างหากหมายถึงความเข้าใจที่แยกจากกันระหว่าง Sociic.com และผู้ใช้อื่นนอกเหนือจาก TOS
2.4 คุณ ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และผู้ใช้อ้างถึงบุคคลที่มาเยี่ยมชม SOCIIC.COM และการใช้บริการ
2.5 'TOS' หมายถึงข้อกำหนดทั้งหมดของเอกสารข้อกำหนดในการให้บริการนี้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 นำไปใช้กับบริการ
2.6 นโยบายความเป็นส่วนตัว หมายถึง ตำแหน่งหลักของ Sociic.com อธิบายวิธีการรวบรวม ใช้ และบำรุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
2.7 บทบัญญัติ: หมายถึงส่วน ส่วนย่อย และข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้
2.8 ไลค์; หมายถึงจำนวนไลค์บนรูปภาพ Instagram หรือ URL ของหน้าเว็บตามที่ระบุโดยแพลตฟอร์ม Instagram.com
2.9 การดู; หมายถึงจำนวนการดู YouTube แสดงใต้โปรแกรมเล่นวิดีโอซึ่งระบุจำนวนผู้เยี่ยมชมที่ได้ดูหน้า
2.10 ผู้ติดตาม; หมายถึงการกระทำของผู้ใช้ที่สมัครรับการอัปเดตใด ๆ ในฐานะผู้ติดตามในบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้ารวมถึง Twitch, Spotify และ Instagram

3. บริการและการรับประกัน:

3.1 บริการของเรารวมถึงการดำเนินแคมเปญส่งเสริมการขายโดยช่วยให้ลูกค้าเพิ่มผู้ติดตาม มุมมอง และไลค์ของบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า
3.2 ลูกค้าตกลงว่า Sociic.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า 
3.3 เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใดๆ กับบุคคลที่สาม
3.4 Sociic.com ไม่ต้องการการเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของเขา/เธอ/เธอนั้นปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.5 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาที่ลูกค้ามีกับบุคคลที่สาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดในการให้บริการไม่ขัดต่อสัญญาที่ทำกับบุคคลที่สาม ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า Sociic.com เป็นและจะไม่เป็นภาคีของการละเมิดดังกล่าว
3.6 ลูกค้าเข้าใจว่า Sociic.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับเครือข่ายโซเชียลมีเดียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Instagram, Twitch, Spotify, Tik Tok และ YouTube 
3.7 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกาและกับนโยบายสาธารณะ
3.8 Sociic.com อาจแก้ไขหรือยุติบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ที่มีอยู่จะได้รับเงินคืนหรือให้บริการ
3.9 Sociic.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการ และข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขจะมีผลทันทีหลังจากที่โพสต์บน Sociicด้วย.
3.10 Sociic.com อาจปฏิเสธบริการให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องให้เหตุผลกับผลดังกล่าว
3.11 Sociic.com อาจปฏิเสธบริการไปยังบัญชีลูกค้าที่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ ก้าวร้าว หมิ่นประมาท ใส่ร้ายหรือน่ารังเกียจ หรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ
3.12 Sociic.com ไม่รับประกันหรือรับประกันการรักษาระดับโปรโมชั่นที่ต้องการ กรณียอดไลค์และผู้ติดตามลดลง จะไม่มีการเติมเงินหรือคืนเงิน 
3.13 Sociic.com ใช้เว็บไซต์และแคมเปญของบุคคลที่สามโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์และบอท ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า 
3.14 การให้บริการเสร็จสิ้นอาจใช้เวลาเป็น Sociic.com ใช้บัญชีผู้ใช้จริงและใช้หลักสูตรที่เป็นธรรมชาติ แพ็คเกจขนาดเล็กใช้เวลา 1 ถึง 3 วัน และแพ็คเกจขนาดใหญ่อาจใช้เวลา 5 ถึง 365 วัน
3.15 Sociic.com ไม่ใช้โปรไฟล์ปลอมในบริการ
3.16 เราไม่จูงใจให้ผู้ใช้คนใดชอบ ดู หรือติดตามโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของลูกค้าในลักษณะที่อยู่ภายใต้ความหมายของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Spotify, Instagram, YouTube และ Twitch.
3.17 เราขอรับประกันว่าเราจะไม่สร้าง ยุยง หรือสนับสนุนให้ผู้ใช้รายใดละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Spotify, Instagram, YouTube และ Twitch.
3.18 Sociic.com จะไม่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดในลักษณะที่อาจละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Spotify, Instagram, YouTube และ Twitch.
3.19 Sociic.com ใช้กลยุทธ์ในการให้บริการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครือข่ายโซเชียลมีเดียและกฎหมายทั้งหมดในขณะนี้
3.20 ในทางเทคนิค Sociic.com ยังให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย และใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และไม่มีการกระทำใดที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

4. นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน :

หากคุณไม่ได้รับบริการ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน (ตามสัดส่วน) โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายสนับสนุนของเราภายในสามสิบ (30) วันหลังจากดำเนินการสั่งซื้อใหม่เสร็จสิ้น การขายอื่นๆ ทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด เช่น Spotify Twitch, Youtube, Instagram, Tik Tok ฯลฯ เป็นสินค้าที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะถูกหักออกจากยอดสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ ก่อนที่คุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของคุณ หากคุณไม่ได้รับเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากส่งคำขอถึงทีมสนับสนุนของเรา (เมื่อไม่ได้ให้บริการกับคุณ) คุณสามารถขอเงินคืนจาก PayPal (กรณี) ได้ โดยสั่งซื้อสินค้ากับ Sociic.com คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

นโยบายการยกเลิก : 
ลูกค้าที่ต้องการยกเลิกบริการใด ๆ ของพวกเขาจะต้องติดต่อแผนกเรียกเก็บเงินของเราโดยการเปิดคำขอการสนับสนุนหรือโดยการส่งอีเมลไปที่ [ป้องกันอีเมล] เราไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ได้หากเริ่มต้นแล้วหรืออยู่ในขั้นตอนการประมวลผล

5 ข้อกำหนดทั่วไป

5.1 Sociic.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข แก้ไข เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง แทนที่ ถอน และประกาศว่าไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไข การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน การเพิกถอน หรือการบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้าหลังจากที่โพสต์บนหน้า TOS
5.2 Sociic.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติ แก้ไข ดัดแปลง หรือทำให้ส่วนหรือคุณลักษณะใดๆ ของบริการไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้ใช้ที่ชำระค่าบริการแล้วมีสิทธิ์เรียกร้องบริการตามที่กำหนดไว้ในเวลาที่สั่งซื้อหรือคืนเงิน 
5.3 Sociic.com ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายในการทำสัญญาตามอายุและการชำระหนี้ หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว Sociic.com ขอแนะนำว่าอย่าใช้บริการ Sociic.com ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด
5.4 ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Sociic.com ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ทำให้เสียหาย หรือเป็นภาระหนักเกินไป หรือรบกวนการใช้งานของผู้ใช้รายอื่น Sociiccom.
5.5 ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระบวนการด้วยตนเองหรือวิธีการใด ๆ ในการเข้าถึง Sociic.com เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดลอกหรือตรวจสอบเนื้อหาใดๆ บน Sociic.com โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Sociiccom.
5.6 ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่รบกวนหรือขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของ Sociicด้วย.
5.7 ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายเข้าสู่ Sociicด้วย.
5.8 ผู้ใช้ห้ามโดยชัดแจ้งในการจัดทำเพื่อเข้าถึง แทรกแซง สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต Sociic.com โฮสต์เซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลในเครือ คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์
5.9 ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมหรือแยกต่างหาก TOS ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Sociic.com และคุณในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ
5.10 หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย และหมายเลขใน TOS มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้อ่านและการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มุ่งหมายที่จะจำกัด ตีความ กำหนด หรือกำหนดขอบเขตของข้อกำหนดในที่นี้
5.11 ถ้า Sociic.com ล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ใน TOS ข้อตกลงเพิ่มเติมหรือกฎหมายใด ๆ ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ จะไม่หมายความว่า Sociic.com สละสิทธิ์หรือลิดรอนสิทธิ์ในการบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวในภายหลัง 
5.12 Sociic.com อาจมอบหมายสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดจาก TOS ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่มอบหมายสิทธิ์ที่มีอยู่ใน TOS ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล และบริการประกาศ

6.1 ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจาก TOS จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการอิสระ
6.2 ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ คดีอาจถูกนำขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจศาลในอินเดีย
6.3 ผู้ใช้ตกลงอย่างชัดแจ้งว่า TOS จะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย
6.4 ศาลที่มีเขตอำนาจศาลในรัฐราชสถานจะมีเขตอำนาจศาลเฉพาะในการรับฟังข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก TOS
6.5 การแจ้งหรือการโต้ตอบทั้งหมดที่จำเป็นต้องทำในที่นี้หรือโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าส่งหากส่งไปยังอีเมลอย่างเป็นทางการของ Sociic.com หรือบริการไปรษณีย์ของแท้ใดๆ
6.6 ในกรณีที่การสื่อสารทำผ่านบริการไปรษณีย์ ให้ถือว่าการสื่อสารเสร็จสิ้นหลังจากห้า (5) วันทำการของการโพสต์

7. ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา:

7.1 Sociic.com ยึดถือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด และเชื่อว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นในระหว่างการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดมีหลักฐานการละเมิดสิทธิโดย Sociic.com เขา/เธอ/มันจะให้บริการคำบอกกล่าวแก่เรา เราจะแก้ไขเรื่องนี้ภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับแจ้งดังกล่าว

8 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 วัสดุทั้งหมดที่มีอยู่ใน Sociic.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา ซอฟต์แวร์ รูปภาพ ภาพวาด และการออกแบบ เป็นทรัพย์สินของ Sociic.com และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ในขณะนี้ที่มีผลบังคับใช้ในอินเดียและโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย พิมพ์ซ้ำ โฮสต์หรือใช้ในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sociiccom.
8.2 ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ของเรา เราจะดำเนินการทางกฎหมายที่เข้มงวด และจะเรียกร้องค่าชดเชยด้วย
8.3 Sociic.com ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์ในที่นี้

9. การชดใช้ค่าเสียหาย:

9.1 ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับ Sociic.com, กรรมการ, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พนักงาน และพนักงานของบริษัทที่ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้อง การดำเนินการทางกฎหมาย ความต้องการหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นหรือเชื่อมโยงกับความเพลิดเพลินในการใช้บริการของผู้ใช้ หรือการละเมิด TOS ที่กระทำการ ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าคอมมิชชั่นของผู้ใช้หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ กับบุคคลที่สามดังกล่าว

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

10.1 บริการและวัสดุที่เสนอโดย SOCIIC.COM ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ กราฟิก ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึง 'ตามสภาพ' โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในขณะที่มีผลบังคับใช้ในอินเดีย SOCIIC.COM ขอปฏิเสธในที่นี้ การรับรองและการรับประกันทั้งหมด ซึ่งรวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด การรับประกันโดยนัยว่าบริการไม่มีไวรัส หรือมีความสามารถในการขายได้ หรือมีความต่อเนื่องหรือเหมาะสมสำหรับเฉพาะเจาะจง SOCIIC.COM ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันสมัย ​​หรือความผิดพลาดของบริการ
10.2 เหตุสุดวิสัย: Sociic.com เป็นองค์กรธุรกิจระดับมืออาชีพและยึดมั่นในคำมั่นสัญญาและสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า มีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ Sociic.com ไม่สามารถให้บริการได้ เช่น การกระทำของพระเจ้า ภัยธรรมชาติ การปิดล้อม ไฟไหม้ น้ำท่วม การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน จลาจล สงคราม การจลาจล หรือสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Sociic.com ในสถานการณ์เช่นนั้น Sociic.com และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS หรือความล่าช้าของบริการ บริการอาจถูกระงับจนกว่าจะมีสถานการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่สถานการณ์ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน TOS จะถูกยกเลิกระหว่างผู้ใช้ที่ชำระเงินให้กับ Sociic.com สำหรับบริการและไม่ได้รับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ และมีสิทธิเรียกร้องเงินคืน
10.3 ขอบเขตความรับผิด: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน TOS หรือข้อตกลงเพิ่มเติมหรือแยกต่างหาก ความรับผิดโดยรวมของ Sociic.com ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาเดิมของบริการที่ผู้ใช้จ่ายให้ Sociic.com สำหรับงานที่มีข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือความต้องการเกิดขึ้น
10.4 Sociic.com ขอรับประกันว่าบริการจะไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครือข่ายโซเชียลมีเดียใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Spotify, Instagram, YouTube, Tik Tok และ Twitch.
10.5 ข้อผิดพลาดและการละเว้นทั้งหมดยกเว้น

11. การแยกตัวออก:

11.1 ในกรณีที่พบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS ไม่สามารถบังคับใช้ เป็นโมฆะ หรือเป็นโมฆะในสถานการณ์ที่กำหนด ให้ถูกตัดออกจาก TOS และข้อกำหนดที่เหลือจะมีผลบังคับใช้และมีผลสมบูรณ์โดยไม่มีผลใดๆ

12. ข้อมูลที่เป็นความลับ:

12.1 ภาคีตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกันและกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความลับทางธุรกิจและกลยุทธ์และข้อมูลที่สามารถระบุตัวลูกค้าได้

13. ติดต่อ:

13.1 สำหรับการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ TOS ให้ใช้ที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [ป้องกันอีเมล]