Kushtet e shërbimit

1. mohim

P USRDORUESI KSHILLOHET T TO LEXOJ KUSHTET E SH SRBIMEVE ME KUJDES TT PTRGJITHSHME PARA PR TIS VIZITUAR SOCIIC.MIRCO DHE SHERRBIMET E TIJ. NJ A VEPRIM PR VAZHDIM T Q STNDRIMIT DHE P .RDORIMIT SOCIIC.SHKRIMI DHE ABONIMI P ANR PAKETN E OFERUAR NGA KT SIT do të prezumohet se PERRDORUESI DUHET TID PIDRQINDUR NGA T ALL GJITHA DISPOZITAT E KUSHTIT T OF SHERRBIMIT. JU LUTEM KUJDES SE KUSHTET E SH SRBIMEVE JAN TIN LIDHURA PR P USRDORUESIN.

2. Interpretimi

2.1 Sociic.com, ne, tonë, saj dhe ne i referohemi SOCIIC.COM, pronari i saj dhe zyrtarët e autorizuar.
2.2 'Shërbimet' përfshijnë të gjitha shërbimet e ofruara nga Sociic.com duke përfshirë por pa u kufizuar në SOCIIC.COM, Instagram Follower dhe pako të fotografisë/videove, Twitch Ndjekësit dhe shikojnë paketat, paketat e Spotify dhe luajnë pako, dhe pajtimtarët në YouTube dhe shikojnë paketat dhe paketa të tjera të tilla Sociic.com mund të prezantohet në të ardhmen.
2.3 Marrëveshja shtesë ose e veçantë i referohet çdo mirëkuptimi të veçantë midis Sociic.com dhe përdoruesi tjetër përveç ose përveç TOS -it.
2.4 Ju, klienti, vizitori dhe përdoruesi i referoheni çdo personi që viziton SOCIIC.COM dhe duke përdorur Shërbimet.
2.5 'TOS' i referohet të gjitha dispozitave të këtij dokumenti të kushteve të shërbimeve nga 1 në 12 që zbatohet për Shërbimet.
2.6 Politika e privatësisë nënkupton pozicionin parësor të Sociic.com duke përshkruar mënyrat e grumbullimit, përdorimit dhe mirëmbajtjes së informacionit në lidhje me përdoruesin.
2.7 Dispozita: I referohet të gjitha pjesëve, nën-seksioneve dhe dispozitave të përfshira këtu.
2.8 Pëlqime; i referohet numrit të pëlqimeve në një fotografi në Instagram ose një URL në faqen e internetit siç tregohet nga platforma Instagram.com.
2.9 Shikime; kjo do të thotë se numri i shikimeve që YouTube tregon nën video player tregon numrin e vizitorëve që kanë parë faqen.
2.10 Ndjekës; I referohet një akti të përdoruesit që pajtohet me çdo përditësim si ndjekës në llogarinë e mediave sociale të klientit, përfshirë Twitch, Spotify dhe Instagram.

3. Shërbimet dhe garancitë:

3.1 Shërbimet tona përfshijnë kryerjen e fushatave promovuese duke ndihmuar klientin të rrisë ndjekësit, shikimet dhe pëlqimet e llogarisë së klientit në mediat sociale.
3.2 Klienti pajtohet që Sociic.com nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, aktivitetin dhe qëllimin e llogarisë së klientit në mediat sociale. 
3.3 responsibilityshtë përgjegjësia e vetme e klientit për të siguruar respektimin e kushteve dhe kushteve të çdo kontrate me palën e tretë.
3.4 Sociic.com nuk kërkon qasje në llogarinë e mediave sociale të klientit. Theshtë përgjegjësi e klientit të sigurojë që llogaria e tij/saj/saj në mediat sociale është e sigurt nga aksesi i paautorizuar.
3.5 Klienti pranon të mos shkelë asnjë dispozitë të kontratës që klienti ka pasur me ndonjë palë të tretë. Theshtë përgjegjësi e klientit për të siguruar që Kushtet e Shërbimeve nuk janë në kundërshtim me kontratën me palën e tretë. Klienti e përfaqëson dhe e garanton atë Sociic.com është dhe nuk do të jetë palë në një shkelje të tillë.
3.6 Klienti e kupton këtë Sociic.com nuk është i lidhur, në asnjë mënyrë, me asnjë rrjet të mediave sociale përfshirë pa kufizim Facebook, Instagram, Twitch, Spotify, Tik Tok dhe YouTube. 
3.7 Klienti pranon të mos i përdorë Shërbimet për ndonjë qëllim që nuk është në përputhje me ligjet për momentin në fuqi në Shtetet e Bashkuara dhe me politikën publike.
3.8 Sociic.com mund të modifikojë ose përfundojë Shërbimet në çdo kohë pa shërbyer njoftim; me kusht që përdoruesit ekzistues ose të kthehet ose t'i shërbehet.
3.9 Sociic.com rezervon të drejtën për të ndryshuar, ndryshuar ose modifikuar çdo dispozitë të Kushteve të Shërbimeve, dhe Kushtet e Shërbimeve të ndryshuara, ndryshuara ose modifikuara do të jenë efektive menjëherë pasi ato të postohen në Sociic.com
3.10 Sociic.com mund të refuzojë shërbimet për çdo klient pa caktuar arsyen për këtë qëllim.
3.11 Sociic.com mund të refuzojë Shërbimin në llogarinë e klientit që përmban të paligjshme, kërcënuese, ofenduese, shpifëse, shpifëse ose kundërshtuese ose të shkelë ndryshe Kushtet e Shërbimeve.
3.12 Sociic.com nuk jep asnjë garanci ose garanci për të ruajtur nivelin e dëshiruar të promovimit. Në rast të zvogëlimit të pëlqimeve dhe ndjekësve, nuk do të ketë rimbushje ose rimbursim. 
3.13 Sociic.com përdorin faqe dhe fushata të palëve të treta duke mos përdorur softuer dhe bot dhe duke mos paraqitur pasoja negative për llogarinë e klientit në mediat sociale. 
3.14 Përfundimi i Shërbimeve mund të marrë kohë si Sociic.com përdor llogari të vërteta njerëzore dhe miraton një kurs natyror. Pakot më të vogla zgjasin 1 deri në 3 ditë, dhe paketat më të mëdha mund të zgjasin 5 deri në 365 ditë.
3.15 Sociic.com nuk përdor profile të rreme në Shërbime.
3.16 Ne nuk nxisim asnjë përdorues që të pëlqejë, shikojë ose ndjek profilin e mediave sociale të klientit në një mënyrë që bie nën kuptimin e shkeljes së termave dhe kushteve të rrjeteve të mediave sociale duke përfshirë por pa u kufizuar në Spotify, Instagram, YouTube dhe Twitch.
3.17 Ne garantojmë me këtë që ne nuk bëjmë, nxisim ose inkurajojmë asnjë përdorues të shkelë kushtet dhe kushtet e rrjeteve të mediave sociale duke përfshirë por pa u kufizuar në Spotify, Instagram, YouTube dhe Twitch.
3.18 Sociic.com nuk e çorienton përdoruesin në asnjë mënyrë që mund të shkelë kushtet dhe kushtet e rrjeteve të mediave sociale duke përfshirë por pa u kufizuar në Spotify, Instagram, YouTube dhe Twitch.
3.19 Sociic.com përdor një strategji për të ofruar Shërbimet e cila është në përputhje me kushtet dhe kushtet e rrjeteve të mediave sociale dhe të gjitha ligjeve për momentin në fuqi.
3.20 Teknikisht, Sociic.com gjithashtu i shërben interesave të rrjeteve të mediave sociale dhe përdor të gjitha masat për të siguruar që asnjë dispozitë e kushteve të uebfaqeve të mediave sociale të mos shkelet, dhe asnjë akt të mos dëmtojë interesat e faqeve të mediave sociale.

4. Politika e Anulimit dhe Rimbursimit:

Nëse nuk e keni marrë shërbimin, mund të keni të drejtë për një rimbursim (të vlerësuar) duke dërguar kërkesën tuaj me shkrim në departamentin tonë të mbështetjes brenda tridhjetë (30) ditëve nga përfundimi i porosisë tuaj të re. Të gjitha shitjet e tjera janë përfundimtare, dmth Spotify, Twitch, Youtube, Instagram, Tik Tok etj janë artikuj të pakthyeshëm dhe do të zbriten nga totali i porosisë tuaj, para se të merrni rimbursimin tuaj të vlerësuar pro. Nëse nuk e keni marrë rimbursimin brenda 15 ditëve nga kërkesa juaj ndaj ekipit tonë mbështetës (kur shërbimi nuk ju është ofruar), mund të na kërkoni rimbursim në PayPal (Rast). Duke vendosur porosinë tuaj me Sociic.com ju pranoni këto kushte.

Politika e anulimit: 
Klientët dëshirojnë të anulojnë çdo shërbim të tyre do të duhet të kontaktojnë departamentin tonë të faturimit ose duke hapur një kërkesë mbështetëse ose duke dërguar një email tek [email mbrojtur] Ne nuk mund të anulojmë asnjë porosi nëse tashmë është filluar ose është në fazën e përpunimit.

5. Kushtet e Përgjithshme

5.1 Sociic.com rezervon të drejtën për të rishikuar, ndryshuar, ndryshuar, ndryshuar, zëvendësuar, tërhequr dhe shpallur të pazbatueshëm ndonjë nga dispozitat e TOS pa i shërbyer një njoftimi paraprak. Ky rishikim, ndryshim, ndryshim, ndryshim, zëvendësim, tërheqje ose moszbatueshmëri do të hyjë në fuqi menjëherë pasi të jetë postuar në faqen e TOS.
5.2 Sociic.com rezervon të drejtën për të përfunduar, ndryshuar, modifikuar ose bërë të padisponueshëm ndonjë pjesë ose veçori të Shërbimeve pa paralajmërim. Përdoruesi që ka bërë pagesën për Shërbimet ka të drejtë të kërkojë Shërbimin siç përshkruhet në kohën e porosisë ose rimbursimit. 
5.3 Sociic.com ofron Shërbimet për përdoruesit që kanë kualifikim ligjor për të lidhur kontratën për sa i përket moshës dhe aftësisë paguese. Nëse nuk keni një kualifikim të tillë, Sociic.com ju këshilloj që të mos përdorni Shërbimet. Sociic.com heq dorë nga të gjitha detyrimet.
5.4 Përdoruesi është i ndaluar të përdorë Sociic.com në një mënyrë që mund të shkaktojë dëme, të çaktivizojë, dëmtojë ose mbingarkojë atë ose të ndërhyjë në përdorimin e çdo përdoruesi tjetër të Sociic. Të.
5.5 Përdoruesit i ndalohet që të punësojë ndonjë robot, merimangë, çdo pajisje automatike ose proces manual ose mjete për të hyrë Sociic.com për çdo qëllim, përfshirë por pa u kufizuar në kopjimin ose monitorimin e ndonjë prej materialeve në Sociic.com pa pëlqimin paraprak të Sociic. Të.
5.6 Përdoruesit i ndalohet të përdorë çdo pajisje ose softuer që ndërhyn ose pengon funksionimin e duhur të Sociic.com
5.7 Përdoruesi nuk lejohet të fusë ndonjë material me qëllim të keq ose të dëmshëm në të Sociic.com
5.8 Përdoruesit i ndalohet shprehimisht manovrimi për të marrë qasje të paautorizuar, ndërhyrë, dëmtuar ose prishur ndonjë pjesë të Shërbimeve, Sociic.com, serverin e tij pritës ose ndonjë bazë të dhënash të lidhur, kompjuter ose server.
5.9 Në varësi të ndonjë marrëveshjeje me shkrim shtesë ose të veçantë, TOS përbën të gjithë marrëveshjen midis Sociic.com dhe ju në lidhje me Shërbimet.
5.10 Titujt, nëntitujt dhe numrat në TOS janë vetëm për lehtësinë e lexuesit dhe referencën, dhe ato nuk synojnë të kufizojnë, interpretojnë, përcaktojnë ose përcaktojnë fushën e dispozitave të përfshira këtu.
5.11 Nëse Sociic.com nuk zbaton asnjë të drejtë të disponueshme në TOS, ndonjë marrëveshje shtesë ose ndonjë ligj për momentin në fuqi, ajo nuk do të nënkuptojë as që Sociic.com heq dorë nga e drejta dhe as nuk heq të drejtën e saj për të zbatuar më pas të drejtën e tillë. 
5.12 Sociic.com mund të caktojë çdo të drejtë që rrjedh nga TOS për çdo person ose entitet. Përdoruesi bie dakord të mos i japë të drejtën në dispozicion në TOS asnjë personi ose entiteti.

6. Ligji Drejtues, Juridiksioni dhe Shërbimi i Njoftimit

6.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që dalin nga TOS do të zgjidhen nga një arbitrazh i pavarur.
6.2 Në rast se arbitrazhi nuk arrin të zgjidhë mosmarrëveshjen, çështja mund të paraqitet para gjykatës që ka juridiksion kompetent në Indi.
6.3 Përdoruesi pajtohet shprehimisht që TOS do të qeveriset nga ligjet përkatëse për momentin në fuqi në Shtetin e Rajasthan, Indi.
6.4 Gjykatat që kanë juridiksion kompetent në Rajasthan do të kenë juridiksion ekskluziv për të dëgjuar mosmarrëveshjet që dalin nga TOS.
6.5 Të gjitha njoftimet ose korrespondenca e kërkuar për t'u bërë me këtë ose nga ligji përkatës për momentin në fuqi, supozohet se do të dorëzohen nëse dërgohen në emailin zyrtar të Sociic.com ose ndonjë shërbim autentik postar.
6.6 Në rast se komunikimi bëhet përmes shërbimit postar, komunikimi supozohet të jetë i plotë pas pesë (5) ditëve të punës nga postimi.

7. Të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë intelektuale:

7.1 Sociic.com i përmbahet rreptësisht mos cenimit të të drejtave të autorit dhe beson se nuk ka shkelur asnjë të drejtë që i përket asnjë pale tjetër gjatë veprimtarisë së saj dhe ofrimit të Shërbimeve. Në rast se ndonjë person ose subjekt ka një dëshmi të shkeljes së të drejtave nga Sociic.com, ai/ajo do të na dërgojë njoftimin. Ne do ta zgjidhim çështjen brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga marrja e një njoftimi të tillë.

8. Të drejtat e pronësisë intelektuale

8.1 I gjithë materiali i përfshirë në Sociic.com, duke përfshirë, pa kufizim, përmbajtjen, softuerin, imazhet, vizatimet dhe modelin, është pronë e vetme e Sociic.com dhe mbrohet nga ligjet për mbrojtjen e të drejtës së autorit për momentin në fuqi në Indi dhe nga Traktatet përkatëse ndërkombëtare. Asnjë përdorues nuk lejohet të kopjojë, riprodhojë, shpërndajë, ribotojë, presë ose përdorë në asnjë mënyrë tjetër pa miratimin me shkrim të Sociic. Të.
8.2 Në rast të shkeljes së të drejtave tona, ne do të ndërmarrim veprime të rrepta ligjore, dhe gjithashtu do të kërkojmë kompensim.
8.3 Sociic.com rezervon të drejtat që nuk kërkohen me këtë.

9. Dëmshpërblimi:

9.1 Përdoruesi me këtë pajtohet të dëmshpërblejë dhe mbajë Sociic.com, drejtorët e saj, bashkëpunëtorët, agjentët, punonjësit dhe stafi të padëmshëm nga çdo pretendim, veprim juridik, kërkesë ose dëme të bëra nga çdo palë e tretë që lindin ose lidhen me kënaqësinë e përdoruesit të Shërbimeve, ose shkelje të TOS -it të kryer një akt të komisioni ose komisioni i përdoruesit ose shkelja e të drejtave të palëve të treta që rrjedhin nga çdo kontratë me palën e tillë të tretë.

10. Përgjegjësia:

10.1 SH SRBIMET DHE MATERIALE T OF OFRUARA SOCIIC.COM, PCRFSHIR, PA KUFIZIM, TEKSTI, PAMOT, GRAFIKAT, SOFTWARE, MJETET DHE STRATEGJIT E BIZNESIT JAN M T DISPOZITUARA N BAZA 'SI SHT PYR ASNJY GARANCI TPR SHPREHUR DHE TMP PLRFSHIR. P TOR SHPEJTN E LEJUAR ME LIGJ P FORR KOHN Q T JET IN ME FORC IN N IN INDI, SOCIIC.COM DISKLIMET, HEREBY, T ALL GJITH PEPRFAQSIMET DHE GARANCIT IN PCRFSHIR, P LR KUFIZIM, GARANCIT I E ZBATUARA Q SH THERBIMET NUK KAN NO VIRUS OSE KAN M TREGTARI OSE A JAN CON VETTM PAR ORAR ose FARICO SOCIIC.COM NUK P RRFAQSON DHE GARANCON SIGURIN, PMPRFUNDIMIN, RRETHIN OSE PAPRAKTSIN E SH THERBIMEVE.
10.2 Forca Madhore: Sociic.com është një subjekt biznesi profesional dhe i përmbahet angazhimeve dhe premtimeve që ka bërë me klientët. Ka ngjarje që mund të ndodhin Sociic. nuk mund të ofrojë Shërbime të tilla si një akt i Zotit, fatkeqësi natyrore, mbyllje, zjarr, përmbytje, greva, probleme pune, trazira, luftëra, kryengritje ose ndonjë shkak përtej kontrollit të arsyeshëm të Sociic.com Në situata të tilla, as Sociic.com as klienti nuk do të mbahet përgjegjës për shkeljen e ndonjë dispozite të TOS ose vonesën e Shërbimeve. Shërbimet mund të pezullohen deri në ekzistencën e situatave të tilla. Në rast se situata vazhdon të ekzistojë për një periudhë të vazhdueshme prej tridhjetë (30) ditësh, TOS -i ndërpritet midis përdoruesit që ka paguar Sociic.com për Shërbimet dhe nuk merr asnjë pjesë të Shërbimeve, dhe do të ketë të drejtë të kërkojë rimbursim.
10.3 Shtrirja e Përgjegjësisë: Përveç nëse parashikohet ndryshe në TOS ose ndonjë marrëveshje tjetër shtesë ose të veçantë, detyrimi i përgjithshëm i Sociic.com në lidhje me Shërbimet për të gjitha pretendimet nuk do të jetë më e madhe se çmimi fillestar i Shërbimeve që përdoruesi i ka paguar Sociic.com për punën nga e cila ka lindur mosmarrëveshja, pretendimi ose kërkesa.
10.4 Sociic.com garanton që Shërbimet nuk shkelin kushtet dhe kushtet e asnjë rrjeti të mediave sociale duke përfshirë por pa u kufizuar në Spotify, Instagram, YouTube, Tik Tok dhe Twitch.
10.5 Të gjitha gabimet dhe lëshimet përjashtohen.

11. Ndashmëria:

11.1 Në rast se ndonjë dispozitë e TOS -it është e pazbatueshme, e pavlefshme ose e pavlefshme në çdo rrethanë të caktuar, ajo do të ndahet nga TOS -i, dhe kushtet e mbetura do të jenë të zbatueshme dhe të vlefshme pa asnjë efekt.

12. Informacione Konfidenciale:

12.1 Palët bien dakord të mos zbulojnë informacionin konfidencial të njëri -tjetrit pa lejen me shkrim të palës në fjalë, përveç nëse kërkohet nga autoritetet kompetente qeveritare. Një informacion i tillë konfidencial përfshin, pa kufizim, sekretet dhe strategjitë e biznesit dhe informacionin e identifikueshëm të klientëve.

13. Kontakti:

13.1 Për të gjithë komunikimet në lidhje me funksionimin e TOS, adresat e mëposhtme të emailit do të përdoren: [email mbrojtur]