Syarat-syarat perkhidmatan

1. Penafian

PENGGUNA DIBERIKAN UNTUK MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN DENGAN PENJAGAAN UTAMA SEBELUM MENGUNJUNGI SOCIIC.COM DAN PERKHIDMATANNYA. SEBUAH TINDAKAN TERUS MENGINAP DAN MENGGUNAKAN SOCIIC.COM DAN BERLANGGANAN PADA PAKEJ YANG DITAWARKAN MELALUI LAMAN INI AKAN DILAKSANAKAN BAHWA PENGGUNA SETUJU MENGATASI OLEH SEMUA PERUNTUKAN TERMA PERKHIDMATAN. PERHATIKAN bahawa SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN DIBENARKAN PADA PENGGUNA.

2. Tafsiran

2.1 Sociic.com, kami, kami, itu dan kami merujuk SOCIIC.COM, pemiliknya dan pegawai yang diberi kuasa.
2.2 'Perkhidmatan' merangkumi semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sociic.com termasuk tetapi tidak terhad kepada SOCIIC.COM, Instagram Follower dan pakej suka foto / video, Twitch Pakej pengikut dan tontonan, pakej pengikut dan permainan Spotify, dan pelanggan YouTube dan pakej tontonan dan pakej lain Sociic.com akan memperkenalkan pada masa akan datang.
2.3 Perjanjian tambahan atau berasingan merujuk kepada persefahaman yang terpisah antara Sociic.com dan pengguna selain daripada atau selain TOS.
2.4 Anda, pelanggan, pelawat dan pengguna merujuk kepada mana-mana orang yang berkunjung SOCIIC.COM dan menggunakan Perkhidmatan.
2.5 'TOS' merujuk kepada semua ketentuan dari dokumen syarat perkhidmatan ini dari 1 hingga 12 yang berlaku untuk Perkhidmatan.
2.6 Dasar Privasi bermaksud kedudukan prinsip Sociic.com menerangkan cara pengumpulan, penggunaan dan penyelenggaraan maklumat yang berkaitan dengan pengguna.
2.7 Peruntukan: Ia merujuk kepada semua bahagian, sub-bahagian dan ketentuan yang terkandung di sini.
2.8 Suka; ini merujuk kepada jumlah suka pada foto Instagram atau URL laman web seperti yang ditunjukkan oleh platform Instagram.com.
2.9 Pandangan; ini bermaksud jumlah tontonan yang ditunjukkan oleh YouTube di bawah pemain video yang menunjukkan bilangan pelawat yang telah melihat halaman tersebut.
2.10 Pengikut; Ini merujuk kepada tindakan pengguna yang melanggan sebarang kemas kini sebagai pengikut di akaun media sosial pelanggan termasuk Twitch, Spotify dan Instagram.

3. Perkhidmatan dan jaminan:

3.1 Perkhidmatan kami merangkumi menjalankan kempen promosi dengan membantu pelanggan untuk menambah pengikut, pandangan dan kesukaan akaun media sosial pelanggan.
3.2 Pelanggan bersetuju bahawa Sociic.com tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, aktiviti dan tujuan akaun media sosial pelanggan. 
3.3 Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan sepenuhnya untuk memastikan pematuhan terma dan syarat mana-mana kontrak dengan pihak ketiga.
3.4 Sociic.com tidak memerlukan akses ke akaun media sosial pelanggan. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan akaun media sosialnya selamat dari akses yang tidak dibenarkan.
3.5 Pelanggan bersetuju untuk tidak melanggar ketentuan kontrak yang telah dilakukan pelanggan dengan pihak ketiga mana pun. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa Syarat Perkhidmatan tidak bertentangan dengan kontrak dengan pihak ketiga. Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa Sociic.com adalah dan tidak akan menjadi pihak pelanggaran tersebut.
3.6 Pelanggan memahami bahawa Sociic.com tidak berafiliasi, dengan cara apa pun, ke rangkaian media sosial termasuk tanpa batasan Facebook, Instagram, Twitch, Spotify, Tik Tok dan YouTube. 
3.7 Pelanggan bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan yang tidak mematuhi undang-undang buat masa ini yang berkuat kuasa di Amerika Syarikat dan dengan dasar awam.
3.8 Sociic.com boleh mengubah atau menghentikan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa memberikan notis; dengan syarat bahawa pengguna yang ada akan dikembalikan atau dilayan.
3.9 Sociic.com berhak untuk mengubah, mengubah atau mengubah setiap ketentuan dari Syarat Perkhidmatan, dan Syarat Perkhidmatan yang diubah, diubah atau diubah akan berlaku segera setelah diposting di Sociic.com
3.10 Sociic.com boleh menolak perkhidmatan kepada mana-mana pelanggan tanpa memberikan sebabnya.
3.11 Sociic.com boleh menolak Perkhidmatan ke akaun pelanggan yang mengandungi tidak sah, mengancam, menyinggung perasaan, memfitnah, memfitnah atau membantah atau melanggar Syarat Perkhidmatan.
3.12 Sociic.com tidak memberikan jaminan atau jaminan untuk mengekalkan tahap promosi yang diinginkan. Sekiranya pengurangan suka dan pengikut tidak akan ada pengisian atau pengembalian wang. 
3.13 Sociic.com menggunakan laman web dan kempen pihak ketiga tanpa menggunakan perisian dan bot dan dengan itu tidak menimbulkan akibat negatif untuk akaun media sosial pelanggan. 
3.14 Penyiapan Perkhidmatan mungkin memerlukan masa sebagai Sociic.com menggunakan akaun manusia sebenar dan menggunakan kaedah semula jadi. Pakej yang lebih kecil memakan masa 1 hingga 3 hari, dan pakej yang lebih besar mungkin memakan masa 5 hingga 365 hari.
3.15 Sociic.com tidak menggunakan profil palsu dalam Perkhidmatan.
3.16 Kami tidak memberi insentif kepada mana-mana pengguna untuk menyukai, melihat atau mengikuti profil media sosial pelanggan dengan cara yang sesuai dengan maksud pelanggaran terma dan syarat rangkaian media sosial termasuk tetapi tidak terhad kepada Spotify, Instagram, YouTube dan Twitch.
3.17 Dengan ini kami menjamin bahawa kami tidak membuat, menghasut atau mendorong pengguna untuk melanggar terma dan syarat rangkaian media sosial termasuk tetapi tidak terhad kepada Spotify, Instagram, YouTube dan Twitch.
3.18 Sociic.com tidak menyesatkan pengguna dengan cara yang boleh melanggar terma dan syarat rangkaian media sosial termasuk tetapi tidak terhad kepada Spotify, Instagram, YouTube dan Twitch.
3.19 Sociic.com menggunakan strategi untuk menyediakan Perkhidmatan yang mematuhi syarat dan ketentuan rangkaian media sosial dan semua undang-undang yang sedang berlaku.
3.20 Secara teknikal, Sociic.com juga melayani kepentingan jaringan media sosial, dan menggunakan semua langkah untuk memastikan bahawa tidak ada ketentuan syarat dan ketentuan laman web media sosial yang dilanggar, dan tidak ada tindakan yang merugikan kepentingan laman web media sosial.

4. Dasar Pembatalan dan Bayaran Balik:

Sekiranya anda tidak menerima perkhidmatan tersebut, anda mungkin layak mendapat pengembalian dana (pro-rated) dengan mengirimkan permintaan anda secara bertulis ke jabatan sokongan kami dalam masa tiga puluh (30) hari setelah menyelesaikan pesanan baru anda. Semua penjualan lain adalah muktamad, iaitu Spotify, Twitch, Youtube, Instagram, Tik Tok dan lain-lain adalah barang yang tidak dapat dikembalikan dan akan ditolak dari jumlah pesanan anda, sebelum anda menerima bayaran balik pro-rated anda. Sekiranya anda tidak mendapat pengembalian wang dalam masa 15 hari dari permintaan anda kepada pasukan sokongan kami (ketika perkhidmatan tidak disampaikan kepada anda), anda boleh meminta kami untuk mengembalikan wang di PayPal (Case). Dengan membuat pesanan anda dengan Sociic.com anda bersetuju dengan syarat ini.

Dasar Pembatalan: 
Pelanggan yang ingin membatalkan sebarang Perkhidmatan mereka perlu menghubungi bahagian penagihan kami sama ada dengan membuka permintaan sokongan atau dengan menghantar e-mel ke [e-mel dilindungi] Kami tidak dapat membatalkan pesanan jika sudah dimulakan atau dalam tahap pemprosesan.

5. Syarat Umum

5.1 Sociic.com berhak untuk menyemak, mengubah, mengubah, mengubah, mengganti, menarik diri dan menyatakan tidak berlaku mana-mana peruntukan TOS tanpa memberikan notis terlebih dahulu. Penyemakan, pindaan, perubahan, perubahan, penggantian, penarikan atau ketidakmampuan tersebut akan mula berkuatkuasa sebaik sahaja ia diposkan di halaman TOS.
5.2 Sociic.com berhak untuk menamatkan, mengubah, mengubah atau membuat tidak ada bahagian atau ciri Perkhidmatan tanpa pemberitahuan. Pengguna yang telah melakukan pembayaran untuk Perkhidmatan berhak untuk menuntut Perkhidmatan seperti yang ditentukan pada masa pesanan atau pembayaran balik. 
5.3 Sociic.com menawarkan Perkhidmatan kepada pengguna yang mempunyai kelayakan yang sah untuk memasuki kontrak berkenaan dengan usia dan keselesaan. Sekiranya anda tidak mempunyai kelayakan seperti itu, Sociic.com dengan ini menasihatkan anda untuk tidak menggunakan Perkhidmatan. Sociic.com menolak semua liabiliti.
5.4 Pengguna dilarang menggunakan Sociic.com dengan cara yang boleh menyebabkan kerosakan, melumpuhkan, merosakkan atau membebankannya atau mengganggu penggunaan pengguna lain dari Sociic. Com.
5.5 Pengguna dilarang dengan ini menggunakan robot, labah-labah, sebarang alat automatik atau proses manual atau cara untuk mengaksesnya Sociic.com untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyalinan atau pemantauan salah satu bahan di dalamnya Sociic.com tanpa kebenaran terlebih dahulu dari Sociic. Com.
5.6 Pengguna dilarang menggunakan sebarang peranti atau perisian yang mengganggu atau menghalangi fungsi yang betul Sociic.com
5.7 Pengguna tidak dibenarkan memasukkan bahan berbahaya atau berbahaya ke dalamnya Sociic.com
5.8 Pengguna dengan tegas dilarang melakukan manuver untuk mendapatkan akses tanpa izin, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Perkhidmatan, Sociic.com, pelayan hosnya atau pangkalan data, komputer atau pelayan gabungannya.
5.9 Tertakluk kepada sebarang perjanjian bertulis tambahan atau berasingan, TOS merupakan keseluruhan perjanjian antara Sociic.com dan anda berkenaan dengan Perkhidmatan.
5.10 Tajuk, subjudul dan angka dalam TOS hanya untuk kemudahan pembaca dan rujukan saja, dan tidak bertujuan untuk membatasi, menafsirkan, menentukan, atau menentukan ruang lingkup ketentuan yang terkandung di sini.
5.11 Sekiranya Sociic.com gagal menegakkan hak yang ada di TOS, perjanjian tambahan atau undang-undang apa pun untuk masa ini, ia tidak akan menyiratkan bahawa Sociic.com mengetepikan hak atau melucutkan haknya untuk menegakkan hak tersebut kemudian. 
5.12 Sociic.com boleh memberikan hak yang timbul dari TOS kepada mana-mana orang atau entiti. Pengguna bersetuju untuk tidak memberikan hak yang tersedia di TOS kepada orang atau entiti mana pun.

6. Undang-undang, Bidang Kuasa dan Penyampaian Pemberitahuan

6.1 Semua pertikaian yang timbul dari TOS harus diselesaikan dengan timbang tara bebas.
6.2 Sekiranya, timbang tara gagal menyelesaikan perselisihan, perkara tersebut dapat diajukan ke mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di India.
6.3 Pengguna dengan tegas bersetuju bahawa TOS akan diatur oleh undang-undang yang relevan untuk sementara waktu yang berkuat kuasa di Negeri Rajasthan, India.
6.4 Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di Rajasthan mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar pertikaian yang timbul dari TOS.
6.5 Semua pemberitahuan atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dibuat dengan ini atau oleh undang-undang yang relevan untuk sementara waktu yang berlaku akan dianggap dihantar jika dihantar ke e-mel rasmi Sociic.com atau perkhidmatan pos yang sahih.
6.6 Sekiranya komunikasi dibuat melalui perkhidmatan pos, komunikasi tersebut dianggap lengkap setelah lima (5) hari kerja pengeposan.

7. Hak Cipta dan Hak Harta Intelek:

7.1 Sociic.com dengan tegas mematuhi hak cipta yang tidak melanggar, dan percaya bahawa ia tidak melanggar hak milik pihak lain sepanjang perniagaannya dan penyediaan Perkhidmatan. Sekiranya seseorang atau entiti mempunyai bukti pelanggaran hak oleh Sociic.com, dia akan memberikan notis kepada kami. Kami akan menyelesaikan masalah tersebut dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan notis tersebut.

8. Hak harta Intelek

8.1 Semua bahan yang terdapat dalam Sociic.com, termasuk, tanpa batasan, kandungan, perisian, gambar, gambar dan reka bentuk, adalah hak milik tunggal Sociic.com dan dilindungi oleh undang-undang perlindungan hak cipta untuk sementara waktu yang berlaku di India dan oleh Perjanjian Antarabangsa yang relevan. Tidak ada pengguna yang dibenarkan untuk menyalin, memperbanyak, menyebarkan, mencetak semula, menghoskan atau menggunakan dengan cara lain tanpa kebenaran bertulis dari Sociic. Com.
8.2 Sekiranya berlaku pelanggaran hak kami, kami akan mengambil tindakan undang-undang yang ketat, dan juga akan menuntut pampasan.
8.3 Sociic.com mempunyai hak yang tidak dituntut dengan ini.

9. Ganti rugi:

9.1 Pengguna dengan ini bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan Sociic.com, para pengarah, sekutu, ejen, pekerja dan kakitangannya tidak berbahaya dari sebarang tuntutan, tindakan undang-undang, permintaan atau kerosakan yang dibuat oleh pihak ketiga yang timbul atau mengaitkan dengan kenikmatan pengguna terhadap Perkhidmatan, atau pelanggaran TOS melakukan tindakan komisen atau komisen pengguna atau pelanggaran hak pihak ketiga yang timbul daripada sebarang kontrak dengan pihak ketiga tersebut.

10. Penafian:

10.1 PERKHIDMATAN DAN BAHAN YANG DITAWARKAN OLEH SOCIIC.COM, TERMASUK, TANPA BATASAN, TEKS, GAMBAR, GRAFIK, PERANGKAT LUNAK, ALAT DAN STRATEGI PERNIAGAAN DISEDIAKAN DENGAN ASAS 'SEBAGAIMANA ADANYA' TANPA SETIAP JAMINAN ATAU JAMINAN TERSIRAT. KEPADA LUAR BIASA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MASA YANG DILAKUKAN DI INDIA, SOCIIC.COM MENAFIKAN, DI SINI, SEMUA PERWAKILAN DAN JAMINAN TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN TERSIRAT bahawa PERKHIDMATAN TIDAK ADA VIRUS ATAU MEMPUNYAI KEBERKESANAN ATAU ADALAH BERTERUSAN ATAU SESUAI UNTUK PARTISULAT; SOCIIC.COM TIDAK MENYAMPAIKAN ATAU MENJAMIN KEBERKESANAN, KELENGKAPAN, SEMASA ATAU KESILAPAN PERKHIDMATAN.
10.2 Force Majeure: Sociic.com adalah entiti perniagaan profesional dan mematuhi komitmen dan janji yang telah dibuatnya dengan pelanggan. Terdapat peristiwa yang mungkin berlaku Sociic.com untuk tidak dapat memberikan Perkhidmatan seperti tindakan Tuhan, bencana alam, penguncian, kebakaran, banjir, mogok, masalah buruh, rusuhan, perang, pemberontakan atau sebab apa pun di luar kawalan yang munasabah Sociic.com. Dalam situasi seperti itu, tidak juga Sociic.com atau pelanggan tidak akan bertanggungjawab atas pelanggaran mana-mana ketentuan TOS atau kelewatan Perkhidmatan. Perkhidmatan boleh ditangguhkan sehingga berlakunya situasi seperti itu. Sekiranya, keadaan terus terjadi selama tiga puluh (30) hari yang berterusan, TOS akan dihentikan antara pengguna yang telah membayar kepada Sociic.com untuk Perkhidmatan dan tidak menerima sebahagian daripada Perkhidmatan, dan berhak menuntut bayaran balik.
10.3 Tahap Liabiliti: Kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam TOS atau perjanjian tambahan atau berasingan lain, liabiliti agregat Sociic.com berkenaan dengan Perkhidmatan untuk semua tuntutan tidak akan melebihi harga asal Perkhidmatan yang telah dibayar oleh pengguna Sociic.com untuk pekerjaan dari mana timbulnya perselisihan, tuntutan atau permintaan.
10.4 Sociic.com dengan ini menjamin bahawa Perkhidmatan tidak melanggar terma dan syarat mana-mana rangkaian media sosial termasuk tetapi tidak terhad kepada Spotify, Instagram, YouTube, Tik Tok dan Twitch.
10.5 Semua kesalahan dan peninggalan dikecualikan.

11. Keterpisahan:

11.1 Sekiranya, mana-mana ketentuan TOS didapati tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau tidak sah dalam keadaan tertentu, ia akan diputuskan dari TOS, dan syarat yang selebihnya akan dapat dilaksanakan dan berlaku tanpa kesan.

12. Maklumat Sulit:

12.1 Pihak bersetuju untuk tidak mendedahkan maklumat sulit antara satu sama lain tanpa kebenaran bertulis daripada pihak yang berkenaan melainkan jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan yang berwibawa. Maklumat sulit tersebut merangkumi, tanpa batasan, rahsia perniagaan dan strategi serta maklumat pelanggan yang dapat dikenal pasti.

13. Hubungi:

13.1 Untuk semua komunikasi yang berkaitan dengan operasi TOS alamat e-mel berikut hendaklah digunakan: [e-mel dilindungi]