Lietošanas noteikumi

1. Atruna

LIETOTĀJAM IETEICAMS PIRMS APMEKLĒŠANAS IZLASĪT PAKALPOJUMU NOTEIKUMUS AR VISPĀRĪGO RŪPĪBU SOCIIC.COM UN TĀ PAKALPOJUMI. AKTS, KURU TURPINĀT UZTURĒTIES UN LIETOT SOCIIC.COM UN APRAKSTĪŠANĀS PAR ŠĪ VIETU PIEDĀVĀTO IEPAKOJUMU TIKS PIEŅEMTS, KA LIETOTĀJS PIEKRĪT VISIEM PAKALPOJUMA NOTEIKUMU NOTEIKUMIEM. LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA PAKALPOJUMU NOTEIKUMI IR SAISTĪTI LIETOTĀJAM.

2. Interpretācija

2.1 Sociic.com, mēs, mūsu, tā un mēs atsaucamies SOCIIC.COM, tā īpašnieks un pilnvarotas amatpersonas.
2.2 “Pakalpojumi” ietver visus piedāvātos pakalpojumus Sociic.com ieskaitot, bet ne tikai SOCIIC.COM, Instagram sekotājs un fotoattēlu/video patīk paketes, Twitch Sekotāju un skatījumu paketes, Spotify sekotāju un atskaņošanas paketes, kā arī YouTube abonenti un skatījumu paketes un šādas citas paketes Sociic.com var ieviest nākotnē.
2.3 Papildu vai atsevišķs līgums attiecas uz jebkuru atsevišķu vienošanos starp Sociic.com un lietotājs, izņemot TOS vai papildus tiem.
2.4 Jūs, klients, apmeklētājs un lietotājs atsaucaties uz jebkuru apmeklētāju SOCIIC.COM un Pakalpojumu izmantošana.
2.5 “TOS” attiecas uz visiem šī pakalpojumu sniegšanas noteikumu dokumenta noteikumiem no 1. līdz 12. attiecas uz Pakalpojumiem.
2.6 Privātuma politika nozīmē principiālu nostāju Sociic.com, kas apraksta ar lietotāju saistītās informācijas vākšanas, izmantošanas un uzturēšanas veidus.
2.7. Noteikums: tas attiecas uz visām šeit ietvertajām sadaļām, apakšiedaļām un nosacījumiem.
2.8 Patīk; tas attiecas uz atzīmju Patīk skaitu Instagram fotoattēlā vai tīmekļa lapas URL, kā norādīts platformā Instagram.com.
2.9 Skatījumi; tas nozīmē skatījumu skaitu, ko YouTube rāda zem video atskaņotāja, norādot apmeklētāju skaitu, kuri ir apskatījuši lapu.
2.10 Sekotāji; Tas attiecas uz darbību, kad lietotājs abonē jebkuru atjauninājumu kā sekotājs klienta sociālo mediju kontā, ieskaitot Twitch, Spotify un Instagram.

3. Pakalpojumi un garantijas:

3.1 Mūsu pakalpojumi ietver reklāmas kampaņu veikšanu, palīdzot klientam palielināt klienta sociālo mediju konta sekotāju, skatījumu un simpātiju skaitu.
3.2 Klients tam piekrīt Sociic.com neuzņemas nekādu atbildību par klienta sociālo mediju konta saturu, darbību un mērķi. 
3.3. Tikai klients ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti līguma noteikumi ar trešo personu.
3.4 Sociic.com neprasa piekļuvi klienta sociālo mediju kontam. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai viņa/viņa sociālo mediju konts būtu pasargāts no nesankcionētas piekļuves.
3.5 Klients apņemas nepārkāpt nevienu līguma noteikumu, kas klientam ir bijis ar kādu trešo personu. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai pakalpojumu sniegšanas noteikumi nebūtu pretrunā līgumam ar trešo personu. Klients to apliecina un garantē Sociic.com ir un nebūs šāda pārkāpuma puse.
3.6 Klients to saprot Sociic.com nekādā veidā nav saistīts ar nevienu sociālo mediju tīklu, tostarp bez ierobežojumiem Facebook, Instagram, Twitch, Spotify, Tik Tok un YouTube. 
3.7 Klients apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem mērķiem, kas neatbilst ASV spēkā esošajiem tiesību aktiem un sabiedriskajai kārtībai.
3.8 Sociic.com var mainīt vai pārtraukt Pakalpojumus jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma; ar nosacījumu, ka esošajam lietotājam tiek atmaksāta nauda vai tā tiek apkalpota.
3.9 Sociic.com patur tiesības grozīt, mainīt vai modificēt jebkuru Pakalpojumu noteikumu noteikumu, un grozītie, mainītie vai pārveidotie Pakalpojumu noteikumi stājas spēkā tūlīt pēc to ievietošanas Sociic. Ar
3.10 Sociic.com var atteikt pakalpojumus jebkuram klientam, nenorādot iemeslu.
3.11 Sociic.com var atteikt pakalpojumu no klienta konta, kurā ir nelikumīgi, draudīgi, aizvainojoši, apmelojoši, apmelojoši vai nepieklājīgi vai citādi tiek pārkāpti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
3.12 Sociic.com nesniedz nekādas garantijas vai garantijas, lai saglabātu vēlamo veicināšanas līmeni. Patīk un sekotāju skaita samazināšanās gadījumā papildināšana vai atmaksa netiks veikta. 
3.13 Sociic.com izmanto trešo pušu vietnes un kampaņas, neizmantojot programmatūru un robotus un tādējādi neradot negatīvas sekas klienta sociālo mediju kontam. 
3.14 Pakalpojumu pabeigšana var aizņemt laiku kā Sociic.com izmanto reālus cilvēku kontus un pieņem dabisku kursu. Mazāki iepakojumi aizņem 1 līdz 3 dienas, un lielāki iepakojumi var aizņemt no 5 līdz 365 dienām.
3.15 Sociic.com pakalpojumos neizmanto viltotus profilus.
3.16. Mēs nemudinām nevienu lietotāju patikt, apskatīt vai sekot klienta sociālo mediju profilam tādā veidā, kas atbilst sociālo mediju tīklu, tostarp, bet ne tikai, Spotify, Instagram, YouTube un Twitch.
3.17 Ar šo mēs garantējam, ka mēs neliekam, nemudinām un nemudinām nevienu lietotāju pārkāpt sociālo mediju tīklu noteikumus, tostarp, bet ne tikai, Spotify, Instagram, YouTube un Twitch.
3.18 Sociic.com nekādā veidā nemaldina lietotāju, kas var pārkāpt sociālo mediju tīklu noteikumus, tostarp, bet ne tikai, Spotify, Instagram, YouTube un Twitch.
3.19 Sociic.com izmanto pakalpojumu sniegšanas stratēģiju, kas atbilst sociālo mediju tīklu noteikumiem un nosacījumiem un visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.
3.20 Tehniski, Sociic.com kalpo arī sociālo mediju tīklu interesēm un izmanto visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka netiek pārkāpti neviena sociālo mediju vietņu noteikumu un nosacījumu noteikumi un neviena darbība nekaitē sociālo mediju vietņu interesēm.

4. Atcelšanas un atmaksas politika:

Ja neesat saņēmis pakalpojumu, iespējams, jums būs tiesības saņemt atmaksu (proporcionāli), trīsdesmit (30) dienu laikā pēc jaunā pasūtījuma pabeigšanas rakstiski nosūtot pieprasījumu mūsu atbalsta nodaļai. Visi pārējie pārdošanas darījumi ir galīgi, ti, Spotify, Twitch, Youtube, Instagram, Tik Tok uc ir neatmaksājamas preces, un tās tiks atskaitītas no jūsu pasūtījuma kopsummas, pirms saņemsiet atmaksu. Ja jūs nesaņēmāt atmaksu 15 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas mūsu atbalsta komandai (ja pakalpojums jums netiek sniegts), varat lūgt mums atmaksu vietnē PayPal (lieta). Veicot pasūtījumu ar Sociic.com jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Atcelšanas politika: 
Klientiem, kuri vēlas atcelt jebkuru pakalpojumu, būs jāsazinās ar mūsu norēķinu nodaļu, atverot atbalsta pieprasījumu vai nosūtot e -pastu uz [e-pasts aizsargāts] Mēs nevaram atcelt nevienu pasūtījumu, ja tas jau ir sākts vai tiek apstrādāts.

5. Galvenie noteikumi

5.1 Sociic.com patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt, grozīt, mainīt, mainīt, aizstāt, atsaukt un pasludināt par nepiemērojamu nevienu no TOS noteikumiem. Šāda pārskatīšana, grozīšana, maiņa, pārveidošana, aizstāšana, atsaukšana vai nepiemērojamība stājas spēkā drīz pēc tās ievietošanas TOS lapā.
5.2 Sociic.com patur tiesības bez brīdinājuma pārtraukt, grozīt, modificēt vai padarīt nepieejamu kādu no Pakalpojumu daļām vai funkcijām. Lietotājam, kurš ir samaksājis par Pakalpojumiem, ir tiesības pieprasīt Pakalpojumu, kā noteikts pasūtījuma vai atmaksas laikā. 
5.3 Sociic.com piedāvā Pakalpojumus lietotājiem, kuriem ir juridiska kvalifikācija, lai noslēgtu līgumu par vecumu un maksātspēju. Ja jums nav šādas kvalifikācijas, Sociic.com ar šo ieteica neizmantot Pakalpojumus. Sociic.com atsakās no jebkādām saistībām.
5.4 Lietotājam ir aizliegts to izmantot Sociic.com tādā veidā, kas var radīt bojājumus, atspējot, pasliktināt vai pārslogot to vai traucēt jebkura cita lietotāja izmantošanu Sociic. Com.
5.5. Lietotājam ir aizliegts izmantot jebkuru robotu, zirnekli, jebkuru automātisku ierīci vai manuālu procesu vai līdzekļus, lai piekļūtu Sociic.com jebkādiem mērķiem, ieskaitot, bet ne tikai, jebkura materiāla kopēšanu vai uzraudzību Sociic.com bez iepriekšējas piekrišanas Sociic. Com.
5.6 Lietotājam ir aizliegts izmantot jebkuru ierīci vai programmatūru, kas traucē vai traucē tās pareizu darbību Sociic. Ar
5.7 Lietotājam nav atļauts ievietot ļaunprātīgu vai kaitīgu materiālu Sociic. Ar
5.8 Lietotājam ir skaidri aizliegts manevrēt, lai iegūtu neatļautu piekļuvi kādai Pakalpojumu daļai, iejauktos tajā, sabojātu to vai izjauktu to, Sociic.com, tā resursdators vai jebkura saistīta datu bāze, dators vai serveris.
5.9 Saskaņā ar jebkādu papildu vai atsevišķu rakstisku vienošanos TOS ir viss līgums starp Sociic.com un jūs attiecībā uz pakalpojumiem.
5.10 TOS virsraksti, apakšvirsraksti un numuri ir paredzēti tikai lasītāja ērtībai un atsaucei, un to mērķis nav ierobežot, interpretēt, definēt vai noteikt šeit ietverto noteikumu darbības jomu.
5.11 Ja Sociic.com pagaidām neīsteno TOS pieejamās tiesības, nevienu papildu vienošanos vai likumu, tas nenozīmē, ka Sociic.com atsakās no tiesībām un neatņem tās tiesības vēlāk īstenot šīs tiesības. 
5.12 Sociic.com var piešķirt jebkuras tiesības, kas izriet no TOS, jebkurai personai vai vienībai. Lietotājs piekrīt nepiešķirt TOS pieejamās tiesības nevienai personai vai vienībai.

6. Likums, jurisdikcija un paziņojuma sniegšana

6.1. Visi strīdi, kas rodas no TOS, tiek atrisināti neatkarīgā šķīrējtiesā.
6.2 Ja šķīrējtiesa nespēj atrisināt strīdu, lietu var iesniegt tiesā, kuras kompetencē ir Indija.
6.3 Lietotājs nepārprotami piekrīt, ka TOS pagaidām reglamentē attiecīgie likumi Indijas Radžastānas štatā.
6.4 Tiesām, kuru jurisdikcija ir Radžastāna, ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt strīdus, kas izriet no TOS.
6.5. Visi paziņojumi vai sarakste, kas saskaņā ar šo likumu vai spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jāizdara, tiek uzskatīta par piegādātu, ja tie tiek nosūtīti uz oficiālo e -pasta adresi Sociic.com vai jebkurš autentisks pasta pakalpojums.
6.6. Ja saziņa tiek veikta, izmantojot pasta pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka saziņa ir pabeigta pēc piecām (5) darba dienām pēc norīkošanas.

7. Autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības:

7.1 Sociic.com stingri ievēro, ka netiek pārkāptas autortiesības, un uzskata, ka tā savas uzņēmējdarbības un Pakalpojumu sniegšanas laikā nav pārkāpusi nevienai citai pusei piederošas tiesības. Gadījumā, ja kādai personai vai vienībai ir pierādījums par to, ka viņa ir pārkāpusi tiesības Sociic.com, viņš/viņa/tā sniedz paziņojumu mums. Mēs atrisināsim šo jautājumu četrpadsmit (14) dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1 Viss materiāls, kas atrodas Sociic.com, ieskaitot saturu, programmatūru, attēlus, rasējumus un dizainu, bez ierobežojumiem, ir vienīgais Sociic.com un to aizsargā Indijā pagaidām spēkā esošie likumi par autortiesībām un attiecīgie starptautiskie līgumi. Neviens lietotājs nedrīkst kopēt, pavairot, izplatīt, atkārtoti izdrukāt, mitināt vai izmantot jebkādā citā veidā bez rakstiskas atļaujas. Sociic. Com.
8.2. Mūsu tiesību pārkāpuma gadījumā mēs veiksim stingru tiesisku darbību un pieprasīsim arī kompensāciju.
8.3 Sociic.com patur tiesības, kas ar šo netiek prasītas.

9. Zaudējumu atlīdzināšana:

9.1 Lietotājs ar šo piekrīt atlīdzināt un aizturēt Sociic.com, tā direktori, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbinieki un personāls ir nekaitīgi jebkurai trešās puses pretenzijai, tiesvedībai, pieprasījumam vai zaudējumiem, kas izriet no lietotāja pakalpojumu izmantošanas vai ir saistīti ar to, vai TOS pārkāpums lietotāja nodošana ekspluatācijā vai nodošana ekspluatācijā vai trešo personu tiesību pārkāpums, kas izriet no jebkura līguma ar šādu trešo personu.

10. Atruna:

10.1 PAKALPOJUMI UN MATERIĀLS, KO PIEDĀVĀ SOCIIC.COM, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, TEKSTS, ATTĒLI, GRAFIKA, PROGRAMMATŪRA, RĪKI UN BIZNESA STRATĒĢIJAS PIEEJAMAS PAR TĀDU, KAS IR, BEZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. CIK LIKUMĀ ATĻAUJAMAIS INDIJĀ SPĒKĀ, SOCIIC.COM APRAKSTS, ŠEIT, VISI PĀRSTĀVĪJUMI UN GARANTIJAS, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, TIEŠĀS GARANTIJAS, KAS PAKALPOJUMIEM NAV VĪRUSA VAI TĀS IR TIRDZNIECĪBA VAI TAS IR NEPĀRTRAUKTS VAI PASĀKUMS; SOCIIC.COM NEPARĀDO UN GARANTĒ PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU, AKTUALITĀTI VAI KĻŪDAS.
10.2 Nepārvaramas varas apstākļi: Sociic.com ir profesionāla uzņēmējdarbības vienība un ievēro saistības un solījumus, ko tā ir uzņēmusies ar klientiem. Ir notikumi, kas var radīt Sociic.com nespēj sniegt tādus pakalpojumus kā Dieva darbība, dabas katastrofa, slēgšana, ugunsgrēks, plūdi, streiki, darba problēmas, nemieri, karš, sacelšanās vai jebkāds cits iemesls, kuru nevar saprātīgi kontrolēt Sociic.com. Šādās situācijās ne Sociic.com un klients nav atbildīgi par jebkādu TOS noteikumu pārkāpšanu vai Pakalpojumu kavēšanos. Pakalpojumi var tikt apturēti līdz šādu situāciju pastāvēšanai. Ja situācija turpina pastāvēt nepārtraukti trīsdesmit (30) dienas, TOS tiek izbeigts starp lietotāju, kurš ir samaksājis Sociic.com par Pakalpojumiem un nesaņem nekādu Pakalpojumu daļu, un viņam ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu.
10.3. Atbildības apjoms: ja vien TOS vai kādā citā papildu vai atsevišķā līgumā nav noteikts citādi, Sociic.com attiecībā uz Pakalpojumiem visām prasībām nedrīkst pārsniegt Pakalpojumu sākotnējo cenu, par kuru lietotājs ir samaksājis Sociic.com darbam, no kura radies strīds, prasība vai prasība.
10.4 Sociic.com ar šo garantē, ka Pakalpojumi nepārkāpj neviena sociālo mediju tīkla noteikumus, tostarp, bet ne tikai, Spotify, Instagram, YouTube, Tik Tok un Twitch.
10.5 Visas kļūdas un izlaidumi, izņemot.

11. Atdalāmība:

11.1. Gadījumā, ja kāds TOS noteikums noteiktos apstākļos tiek atzīts par neizpildāmu, spēkā neesošu vai spēkā neesošu, tas tiek atdalīts no TOS, un atlikušie noteikumi būs izpildāmi un derīgi bez jebkādas ietekmes.

12. Konfidenciāla informācija:

12.1 Puses vienojas neizpaust viena otras konfidenciālo informāciju bez attiecīgās puses rakstiskas atļaujas, ja vien to nepieprasa kompetentās valsts iestādes. Šāda konfidenciāla informācija bez ierobežojumiem ietver klientu biznesa noslēpumus un stratēģijas, kā arī identificējamu informāciju.

13. Kontaktpersona:

13.1 Visai saziņai, kas saistīta ar TOS darbību, tiek izmantotas šādas e -pasta adreses: [e-pasts aizsargāts]